• Ομαλή λειτουργία του WordPress, Joomla ή Drupal site σας
  • Προστασία από ανεπιθύμητες επισκέψεις
  • Εύκολη διαχείριση και real-time απόδοση
  • Φύλαξη σε περιβάλλον απόλυτης δυναμικότητας

Επιλέξτε το CMS που σας αρέσει και γνωρίζετε, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που σας καλύπτουν και πατήστε στο “Αγόρασε το”, για να το αποκτήσετε.

Στη συνέχεια, σας ζητείτε να δηλώσετε ένα domain το οποίο θα συνδεθεί με το cms σας και μεταφέρεται η παραγγελία σας στο Καλάθι, πατώντας το “Επόμενο”.

Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται, δηλώνοντας τα στοιχεία τιμολόγησης και με την επιλογή του τρόπου πληρωμής, όπως περιγράφεται και στα απλά πακέτα Web Hosting.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.