Μπορείτε να δηλώσετε νέους nameserver, να αλλάξετε αυτούς που έχει, αλλά και να προσθέσετε από τους ήδη υπάρχον που έχετε δηλώσει σε άλλα domains της καρτέλας σας

Πατώντας Αποθήκευση, γίνεται και αυτόματα η ενημέρωση στο αντίστοιχο μητρώο:

Μετά από μία αλλαγή Nameserver (DNS), η ενημέρωση των διαφόρων παρόχων Internet ανά τον κόσμο, γίνεται αυτόματα και σταδιακά σε διάστημα από 2 έως 48 ώρες μετά την
αλλαγή των DNS.Είναι θέμα χρόνου να λειτουργήσει το domain σας στα νέα DNS.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.