Η επιλογή των μεγαλύτερων και ισχυρότερων Datacenters σε όλο τον κόσμο σε συνδυασμό με επώνυμους Servers, αποτελούν την απόλυτη εγγύηση για την επιτυχημένη, σταθερή και αξιόπιστη φιλοξενία του site σας.

Όλοι οι ιδιόκτητοι Servers ελέγχονται με συστήματα monitoring, τα οποία σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούν όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες με σκοπό το 100% uptime.

Διαθέσιμες κατηγορίες:

1. Web Hosting & VPS (Shared, E-mail Hosting και VPS)

2. Cloud Hosting (Cloud Web Hosting και Cloud FTP Space)

3. Streaming Hosting (Audio-Video Streaming)

4. Dedicated Servers (Colocation και Dedicated IP Hosting)

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.