• Δυναμικό λειτουργικό διαχείρισης
  • Εύχρηστο control panel
  • Δεκάδες διαδικτυακές εφαρμογές
  • Προσωπικό email

Η διαδικασία αγοράς, είναι απλή και περιγράφεται σε 5 βήματα:

1. Επιλογή πακέτου, με βάση τα χαρακτηριστικά της επιθυμίας σας.
2. Επιλογή διάρκειας φιλοξενίας (από 1 μήνα έως 2 χρόνια).
3. Επιλογή Datacenter (Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Καναδάς).
4. Επιλογή λειτουργικού συστήματος (Windows ή Linux).
5. Αγορά – τοποθέτηση στο Καλάθι.

Μόλις πατήσετε την αγορά του πακέτου φιλοξενίας, θα χρειαστεί να δηλώσετε το βασικό domain που θέλετε να συνδεθεί με το συγκεκριμένο πακέτο.
Σε αυτό το σημείο έχετε δύο επιλογές, είτε να “κατοχυρώσετε ένα νέο domain”, είτε να δηλώσετε ένα που έχετε ήδη κατοχυρωμένο:

Αφού λοιπόν πατήσετε “Επόμενο” και μεταβεί η παραγγελία σας στο Καλάθι, θα δείτε ότι μπορείτε και εκεί να το επεξεργαστείτε αλλάζοντας domain και διάρκεια φιλοξενίας:

Πατώντας “Στο Ταμείο”, προχωράτε στο βήμα 2 για να δηλώσετε τα Στοιχεία Χρέωσης και τιμολόγησης.
Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία της καρτέλας σας, είτε να δηλώσετε νέα:

Με το πλήκτρο “Επόμενο”, μεταβαίνετε στο τρίτο βήμα, στο οποίο γίνεται Επιβεβαίωση & Πληρωμή της παραγγελίας σας, επιλέγοντας τον τρόπο εξόφλησης:

Αφού επιλέξετε τον τρόπο και πατήσετε “Πληρωμή”, τότε ολοκληρώνεται η παραγγελίας σας με το ακόλουθο μήνυμα:

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.