Η προ-κατοχύρωση σας δίνει την δυνατότητα να γίνετε ο ιδιοκτήτης ενός domain σε όσες από τις νέες καταλήξεις αναμένονται να κυκλοφορήσουν μέχρι το τέλος του έτους.
Η διαδικασία δεν είναι δεσμευτική, καθώς ακόμα δεν έχει οριστεί επίσημος τρόπος (Sunrise Period) για τις προκατοχυρώσεις αυτές, αλλά απλά μόνο η εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Πώς λειτουργεί η προκατοχύρωση των νέων TLDs:
1. Αναζητάτε την κατηγορία που επιθυμείτε ανάλογα με την κατάληξη. Πατάτε στο “Δωρεάν προκατοχύρωση” και ολοκληρώνετε την αποστολή μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σας.
2. Μπορείτε να προκατοχυρώσετε όσα domains επιθυμείτε. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε τίποτα σε αυτό το σημείο.

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της κατοχύρωσης για τον οποιοδήποτε λόγο, τότε τα χρήματα επιστρέφονται στο ακέραιο στο Control Panel σας, ως Credits.

Μόλις είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες από το ICANN (ημερομηνία απελευθέρωσης για κατοχύρωση, τιμές, όροι κ.τ.λ.), λαμβάνετε ενημέρωση μέσω e-mail προκειμένου να επιλέξετε αν ακόμα επιθυμείτε την κατοχύρωση αυτών των domain που είχατε δείξει ενδιαφέρον ή όχι, ώστε να καταβάλετε το σχετικό κόστος.

Εφόσον σε αυτό το στάδιο επιλέξετε την κατοχύρωση, τότε μόλις ξεκινήσει η επίσημη διάθεση, το easy.gr θα προσπαθήσει να καταχωρήσει τα domain σας.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.