Υπάρχουν 3 διαθέσιμες επιλογές για κάποιων που θέλει να επιλέξει μια Cloud υπηρεσία:

1. Cloud Web Hosting
2. Cloud FTP Space
3. Cloud VPS Hosting (Linux)

Cloud Web Hosting: Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή, όπως περιγράφεται αναλυτικά στα απλά πακέτα Web Hosting.

Cloud FTP Space: μπορείτε να έχετε έναν αποκλειστικό δικό σας αποθηκευτικό χώρο στο Internet κάτω από την τεχνολογία Cloud στους ιδιόκτητους Server μας, τον οποίο μπορείτε χρησιμοποιείτε ως έναν επιπλέον απομακρυσμένο σκληρό δίσκο.
Για κάθε Domain που κατοχυρώνετε μέσα από την εταιρία μας, δημιουργούμε έναν ειδικό χώρο 1GB στους σκληρούς δίσκους των Server μας. Αυτός ο χώρος μπορεί να συνδεθεί στον προσωπικό σας υπολογιστή ανεξάρτητα αν είναι Mac ή Windows, ανεξάρτητα από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε Linux ή Windows. Η σύνδεση γίνεται με τα μοναδικά κλειδιά όνομα χρήστη & κωδικού που παράγουμε ειδικά για το κάθε Domain.
Οι server που εξυπηρετούν την υπηρεσία Domain Cloud Space υποστηρίζονται από την τεχνολογία του Cloud που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας ταυτόχρονα από παντού και από κάθε ηλεκτρονική συσκευή που έχει πρόσβαση στο Internet, χωρίς να επηρεάζεται η πρόσβασή σας από φυσικές ζημιές των Servers.
H μεταφορά των αρχείων γίνεται, όπως ακριβώς την γνωρίζατε μέχρι τώρα, δηλαδή με Drag & Drop μέσω του Windows Explorer ή με Copy/ Paste.

Cloud VPS Hosting: Το συγκεκριμένο πακέτο φιλοξενίας, είναι διαθέσιμο μόνο σε Linux servers και η διαδικασία απόκτησης του είναι απλή και περιγράφεται αναλυτικά στο VPS Hosting.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.