Με την επιλογή της μαζικής κατοχύρωσης, μπορείτε να κατοχυρώσετε ταυτόχρονα πολλές καταλήξεις μαζί, επιλέγοντας το αντίστοιχο checkbox.

Για να τα κατοχυρώσετε, πατάτε πάνω στο “Κατοχύρωση”, της κάθε κατάληξης και προστίθενται όλα στο καλάθι σας.

Εν συνεχεία ακολουθείτε ακριβώς την ίδια διαδικασία που περιγράφεται στη διαδικασία της “γρήγορης κατοχύρωσης”, ώστε να συμπληρώσετε τα στοιχεία κατοχύρωσης.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.