Υπάρχουν αρκετές δυνατότητες επεξεργασίας αλλά και ενεργοποίησης έξτρα υπηρεσιών στο εκάστοτε domain σας, όπως διαχείριση επαφών, αλλαγή και δημιουργία nameserver, προεπισκόπηση του site σας, διαχείριση dns εγγραφών, κ.α.

Επεξήγηση της κάθε υπηρεσίας, μπορείτε να βρείτε εδώ

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.