Επιλέγετε το πλάνο που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αφήνετε το άγχος του χώρου και του όγκου πίσω σας.

Η διαδικασία απόκτησης του πακέτου είναι απλή, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλογή πλάνου, με βάση τα χαρακτηριστικά της επιθυμίας σας (χώρο δίσκου, mail λογαριασμούς, κ.α.).
2. Επιλογή διάρκειας φιλοξενίας (από 1 μήνα έως 2 χρόνια).
3. Αγορά – τοποθέτηση στο Καλάθι.
4. Ολοκλήρωση παραγγελίας, όπως περιγράφεται και στα απλά πακέτα Web Hosting, δηλώντας τα στοιχεία τιμολόγησης και επιλέγοντας τρόπο πληρωμής.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.