Στο δοθέν πλαίσιο κειμένου, πληκτρολογήστε το όνομα που επιθυμείτε να κατοχυρώσετε συμπληρώνοντας και την κατάληξη που θέλετε να έχει το domain.
Στη συνέχεια πατάτε “Αναζήτηση”, για να δείτε τη διαθεσιμότητα του domain.

Σημαντικές Διευκρινίσεις:

  • Οι ακόλουθες ειδικές επεκτάσεις κατοχυρώνονται μόνο στις αντίστοιχες δραστηριότητες:
  1. com.gr για εταιρίες και εμπορικούς οργανισμούς
  2. net.gr για παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου
  3. org.gr για οργανισμούς
  4. edu.gr για εκπαιδευτικούς οργανισμούς
  5. gov.gr αποκλειστικά για κυβερνητικούς οργανισμούς
  • Για τα domains με ελληνικούς χαρακτήρες προτείνεται η χρήση της τονισμένης τους μορφής με την οποία αποκτάτε και την άτονη. Στην μεμονωμένη κατοχύρωση άτονου domain, το τονισμένο έχει επιπλέον κόστος κατοχύρωσης (δείτε περισσότερα στην “Κατοχύρωση domain σε τοπική γλώσσα”).

Τα αποτελέσματα της αναζήτησης ενημερώνουν για τη διαθεσιμότητα ή μη του δοθέντος domain.
Εάν το domain είναι ελεύθερο προς κατοχύρωση, εμφανίζεται η ένδειξη “είναι διαθέσιμο!”.
Για να το κατοχυρώσετε, πατάτε πάνω στο “Κατοχύρωση”.

Εάν το domain είναι ήδη κατοχυρωμένο, εμφανίζεται η ένδειξη “Είναι ήδη κατοχυρωμένο”, δίνοντας σας όμως τη δυνατότητα της προκατοχύρωσης (Backorder). βλ. Κατοχύρωση ληγμένου (Backorder)

Επίσης, σας δίνετε η δυνατότητα να επιλέξετε και περισσότερες καταλήξεις, οι οποίες είναι διαθέσιμες:

Μόλις πατήσετε “Κατοχύρωση”, τότε το domain πάει αυτόματα στο Καλάθι σας, ώστε να ολοκληρωθεί η κατοχύρωση του:

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε και κάποιες έξτρα “υπηρεσίες”}:

Για να ολοκληρωθεί η κατοχύρωση, πατάτε στο “Ταμείο”, ώστε να μεταβείτε στη σελίδα συμπλήρωσης των στοιχείων σας:

Επιλέγετε αν θέλετε απόδειξη ή τιμολόγιο και συμπληρώνετε τα απαραίτητα πεδία.
Μόλις τα συμπληρώσετε, πατάτε “Αποθήκευση” και δηλώνετε τα στοιχεία κατοχύρωσης – ιδιοκτησίας του domain:

Τέλος, πατάτε το κουμπί “Επόμενο”, ώστε να μεταβείτε στην επιλογή του τρόπου πληρωμής:

και πατάτε “Πληρωμή” για να ολοκληρωθεί η διαδικασία:

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.