Με την ενεργοποίηση αυτής της υπηρεσίας, σας παρέχουμε δωρεάν διαχείριση των εγγραφών DNS του domain σας, όπου μπορείτε είτε να διορθώσετε αυτές που υπάρχουν, είτε να δημιουργήσετε καινούριες εργγραφές στην ζώνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ενεργοποιώντας τη συγκεκριμένη υπηρεσία και για να λειτουργήσει σωστά, θα αλλάξουν αυτόματα οι NameServers του domain σας με τους εξής:

dns3.easy.gr
dns4.easy.gr

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.