Επιπλέον υπηρεσίες που παρέχονται μέσα από τη διαχείριση του domain σας είναι και οι παρακάτω:

1) Marketplace – Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε προς πώληση το domain σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συγκεκριμένη υπηρεσία, ώστε να εμφανίζεται στο marketplace του easy.gr, επιλέγοντας την αντίστοιχη διάρκεια εμφάνισης

2) Domain Alert – Για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή πραγματοποιείται στο domain σας, επιλέγοντας τη διάρκεια

3) Whois Business Information – Επιλέγετε τα στοιχεία που θέλετε να παρουσιάζονται για οποιαδήποτε κατάληξης domain σας και για πόση διάρκεια, σε whois αναζητήσεις

4) SMS Alert – Για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τη λήξη του domain σας, δηλώνοντας πόσες μέρες νωρίτερα και σε ποιο αριθμό

5) Domain Privacy – Σε περίπτωση που δεν θέλετε να φαίνονται τα στοιχεία ιδιοκτησίας του domain σας, ενεργοποιείτε τη συγκεκριμένη υπηρεσία ανάλογα και με τη διάρκεια του κατοχύρωσης του.
Εφόσον είναι ενεργοποιημένο, τότε ανανεώνεται αυτόματα με την εκάστοτε ανανέωση του domain αυτού

6) Auto Renew – Για να ανανεώνεται αυτόματα το domain σας με τη χρήση credits, δηλώνοντας τη διάρκεια πριν τη λήξη του

7) Domain Lock – Σε περίπτωση που θέλετε να αποτρέπεται η αλλαγή καταχωρητή στα domain με ξένες καταλήξεις (.com, .org, κ.τ.λ.)

Σελίδα “Υπό Κατασκευή” – Επιλέγετε την under construction σελίδα που θέλετε να εμφανίζεται στο Internet (αλλάζουν αυτόματα οι nameservers του domain)

Σελίδα “Προς Πώληση” – Επιλέγετε τη σελίδα που θέλετε να εμφανίζεται, ότι πουλάτε το domain σας (αλλάζουν αυτόματα οι nameservers του domain)

Domain Forwarding – Για να ανακατευθύνεται το domain σας σε άλλη διεύθυνση (αλλάζουν αυτόματα οι nameservers του domain)

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.