Αφού συνδεθείς στον λογαριασμό σου στο Easy.gr θα πρέπει στο tab Telephony να επιλέξεις Προσθήκη Μονάδων.

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.