Εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε δικούς σας NameServers, (Private NameServers ή Ιδιωτικοί NameServers).
Aπλά δηλώστε το πρόθεμα του nameserver και την διεύθυνση ΙΡ του server που φιλοξενεί το site σας.
Τέλος πατήστε του κουμπί Αποθήκευση ώστε να δηλωθούν στο αντίστοιχο μητρώο.

Οι NameServers αυτοί μπορούν να έχουν πχ. την μορφή:
ns1.domain.tld
ns2.domain.tld
…κ.ο.κ.:

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.